Jeśli dobrze spojrzysz

- cały świat jest ogrodem


z myślą o przyszłości

Zielony marketing

Edukacja ekologiczna


Postawa proekologiczna to proces, którego celem jest wytworzenie wrażliwości środowiskowej, wpływającej na prawidłowe postawy i zachowania człowieka w aspekcie ochrony powietrza, wody, ziemi oraz wszelkich zasobów naturalnych i przyrodniczych.

Obserwujemy, iż ekologiczne kształtowanie dziecka chociażby poprzez naukę segregacji odpadów, oszczędzania wody czy gaszenia światła w pokoju, już od najmłodszych lat daje spektakularne efekty. A co ciekawe, dzieci chcą być eko, więc chętnie się uczą.

Te z pozoru banalne czynności, dość szybko owocują prawidłowymi nawykami, a to przecież tylko dzięki nim możemy chronić środowisko naturalne i myśleć o ekologicznym bezpieczeństwie przyszłości.

Dzieci w przedszkolu potrafią prawidłowo posegregować odpady, przypisując je do odpowiednich pojemników, a w szkole podstawowej ze zdobytą wiedzą chętnie dzielą się z rodzicami czy dziadkami, często korygując ich nieprawidłowe nawyki.

Nasze działania edukacyjne skierowane są do szerokiej grupy odbiorców od przedszkolaków, poprzez uczniów szkół podstawowych i średnich ale także ich rodziców, całych rodzin i wybranych środowisk.

Myślimy o przyszłości. Podejmujemy wyzwania w trosce o nasze środowisko naturalne, w którym żyjemy, by cieszyć się jego pięknem.

Co robimy


Zielony Marketing w naszej specjalizacji, to przede wszystkim działania edukacyjne podnoszące świadomość społeczną, w obszarze segregacji odpadów, prawidłowego postępowania z elektrośmieciami czy wykorzystywania OZE.

Organizujemy

Warsztaty

Eventy

Programy edukacyjne

Wystawy

Tworzymy

Materiały edukacyjne

Gry edukacyjne

Digital

Video i animacje

Edukujemy

Projekty CSR

Kampanie w mediach

Działania PR

Współpracujemy z Interesariuszami

Placówkami oświatowymi

Gminami

Urzędami Miast

Sieciami handlowymi

Wirtualna wystawa

Miecia z imPETem


Klient: Rekopol SA

Program edukacyjny

Moje Miasto bez Elektrośmieci


Klient: ElektroEko SA

Program edukacyjny

Działaj z imPETem


Klient: Rekopol SA

Obserwuj nas