Ogólne warunki prawne

Strona internetowa www.adliner.pl jest prowadzona przez Adliner Sp. z o.o. (zwaną dalej “Adliner“).

Strona internetowa www.adlineri.pl oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o Adliner i jej usługach i o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych.

Niniejsza strona internetowa www.adliner.pl może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że Adliner ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.

Dane osobowe udostępniane Adliner za pośrednictwem strony internetowej www.adliner.pl będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych.

Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie ze strony internetowej www.adliner.pl przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.


Obserwuj nas