Program edukacyjny

Działaj z imPETem


Klient: Rekopol SA

Ogólnopolski Program Edukacyjny Działaj z imPETem jest częścią szeroko zakrojonej kampanii edukacyjnej, mającej na celu edukację społeczeństwa w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET. Projekt obejmuje różne przedsięwzięcia edukacyjne, poprzez które zwraca uwagę mieszkańców na problem prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i ich recyklingu.

Program realizowany jest w szkołach podstawowych i przedszkolach. Przygotowany przez zespół metodyków przy uwzględnieniu podstawy programowej, idealnie wpisuje się w plan zajęć proekologicznych. Efekty pracy z dziećmi widzimy w pracach konkursowych, które nie tylko prezentują ogromny wkład pracy, ale pokazują świadome zaangażowanie dzieci tematykę segregacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem butelek PET.

www.dzialajzimpetem.pl


Obserwuj nas