Miecia z imPETem


Klient: Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA

Wirtualny spacer po śMIECIArce z imPETem!

W ramach kampanii “Działaj z imPETem” przygotowaliśmy wyjątkowy projekt – wirualny spacer edukacyjny po śMIECIArce, połączony z filmami, animacjami i konkursem. I choć pomysł powstał w czasie pandemii, wierzymy, iż w każdym czasie będzie inspirującym narzędziem w budowaniu świadomości społecznej na temat prawidłowej segregacji butelek PET a także ich recyklingu.

Kampania „Działaj z imPETem!” to innowacyjny projekt ponad podziałami, którego celem jest zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET.

www.dzialajzimpetem.pl
www.mieciazimpetem.pl


Obserwuj nas