Program edukacyjny


Moje miasto bez elektrośmieci to nieszablonowa edukacja oparta o bezpłatne materiały edukacyjne dostarczane do placówek oświatowych (szkół i przedszkoli), a także materiały do nauczania zdalnego i w wersji on-line, cykle warsztatów edukacyjnych, eventów ekologicznych i happeningów. To działania oferujące uczestnikom możliwość wyposażania placówek w nowoczesne pomoce i wyposażenie sal, za elektrośmieci, w ramach autorskiego Funduszu[…]

Read More

Ogólnopolski Program Edukacyjny Działaj z imPETem jest częścią szeroko zakrojonej kampanii edukacyjnej, mającej na celu edukację społeczeństwa w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET. Projekt obejmuje różne przedsięwzięcia edukacyjne, poprzez które zwraca uwagę mieszkańców na problem prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i ich recyklingu. Program realizowany jest w szkołach podstawowych i przedszkolach. Przygotowany przez zespół[…]

Read More


Obserwuj nas