KGHM SA


Wystawa historyczna dotycząca okresu 20-lecia międzywojennego. Na zlecenie KGHM Polska Miedź agencja przygotowała event noworoczny na Zamku Królewskim w Warszawie, którego kluczowym elementem była wystawa historyczna pt.: „Polska w okresie dwudziestolecia międzywojennego”. Do zadań agencji należało: przygotowanie koncepcji, powołanie ekspertów (historyków), opracowanie treści i formy ekspozycji, produkcja dostarczenie i montaż ekspozycji.


Obserwuj nas