Event jubileuszowy


Wystawa historyczna dotycząca okresu 20-lecia międzywojennego. Na zlecenie KGHM Polska Miedź agencja przygotowała event noworoczny na Zamku Królewskim w Warszawie, którego kluczowym elementem była wystawa historyczna pt.: „Polska w okresie dwudziestolecia międzywojennego”. Do zadań agencji należało: przygotowanie koncepcji, powołanie ekspertów (historyków), opracowanie treści i formy ekspozycji, produkcja dostarczenie i montaż ekspozycji.

Spotkanie z okazji 10-lecia ElektroEko zoranizowane  w Fortecy w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczyli klienci ElektroEko, interesariusze oraz partnerzy firmy. Podczas spotkania przyznano nagrody „Odpowiedzialni za środowisko”. Statuetki otrzymały firmy aktywnie wspierające ElektroEko w procesach ochrony środowiska.


Obserwuj nas