Kontakt

Adliner Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 43544, NIP 951-19-34-659. Kapitał zakładowy 300.000,00 zł w pełni wpłacony.

Siedziba firmy:
Adliner Sp. z o. o.
ul. Locci 18
02-928 Warszawa

Magazyny:
Centrum Handlowe Panorama
Aleja Wincentego Witosa 31
00-710 Warszawa

Oferty prosimy kierować na adres: oferty@adliner.pl 

Faktury prosimy wysyłać na adres: faktury@adliner.pl 

Kontakt:
T./F. (+48 22) 885 60 99
T./F. (+48 22) 885 60 98
E-mail: office@adliner.pl
www.adliner.pl
www.programyedukacyjne.pl

Zaproszenia do przetargów i zapytania prosimy kierować do:
Mateusz Pietruliński
New Business & Strategy Manager
T. 502 78 79 07
E-mail: mateusz.pietrulinski@adliner.pl